Select Page

درس‌های مکاتبه‌ای عمواس

برنامه آموزش کتاب مقدس

درس‌های مکاتبه‌ای عمواس

برنامه آموزش کتاب مقدس

آشنا شدن با مسیحیت و ملاقات با مسیح

رایگان

موجود در زبان‌های مختلف

در حال حاضر: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، عربی، چینی، اسپانیایی، کرواتی، سواحیلی، فارسی و تگریینا. زبان های بیشتری در حال توسعه هستند.

ناشناس یا با پشتیبانی آنلاین

حالت آفلاین

نصب کنید

برای نصب کردن برنامه سایت emmaus-app.com
را در گوشی موبایلتان باز کرده و بر روی لینک زیر کلیک کنید :

تماس/ پیشنهادات/ بازخورد

سیاست حفظ حریم خصوصی.