ኢማውስ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ

ናይ መጽሓፍ ቁዱስ ትምህርቲ ፕሮግራም (ኣፕ)

ምድህሳስ እምነት ክርስትናን ምርካብ ክርስቶስ

100% ነጻ

ኣብ ቡዙሕ ቋንቋታት ተዘርጊሑ ይርከብ

ስምካ ከይጠቐስካ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ብቕጥታ ሓገዝ ትረኽበሉ

ካብ ኢንተርነት ወጻኢ ስሰርሕ

ሕጂ ኮምፑተራካ "ስማ ርት- ፎንካ“ ጻዓን

ነዚ ከተተግብ ር ግና ኣቐ ዲምካ "emmaus-app.com“ ምጥዋቕ የድሊ፣ ቀጺሎም ንዝስዕቡ ርክባት ድማ ተኸተል፣

ምርኻብ/ ሓሳባትካ ምሃብ/ ገምጋማዊ-ሪኢቶኻ ምሃብን